Starea vremii ca activ suport #Ecoonosofiafacts

Autor: Andreea Ilie

Pentru unele industrii, vremea joacă un rol semnificativ în determinarea veniturilor. Evenimentele meteorologice imprevizibile pot cauza adesea pierderi financiare semnificative. De exemplu, o secetă poate avea un impact sever asupra cantității și calității produselor agroalimentare; ierni anormal de blânde pot reduce în mod similar marjele de profit ale firmelor de utilități. Deci, cum pot companiile, în special cele a le căror venituri se află la mila naturii, să se protejeze împotriva elementelor și să-și restrângă expunerea la riscul financiar?

Tot mai mult, companiile gestionează riscurile meteorologice prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, care oferă întreprinderilor mijloacele indispensabile pentru a se proteja împotriva unui impact financiar negativ cauzat de variațiilor climatice. Potrivit organismului din industrie, Asociația Pentru Managementul Riscurilor Meteorologice, volumul de tranzacționare al instrumentelor derivate de vreme în perioada 2010-2011 a crescut cu 20%, spre deosebire de anul precedent.

Contractele derivate reprezintă, în general, un contract de tranzacționare a unei anumite cantități dintr-un activ suport, la un preț și timp convenite. Prin efectuarea unei plăți către o companie separată care își asumă riscul pentru vremea financiară, organizațiile cumpără un tip de asigurare: compania care își asumă riscul va plăti cumpărătorului o sumă prestabilită care va corespunde pierderii sau costului creșterea cauzată de vremea dezordonată. Ca atare, expunerea la risc poate fi controlată într-o gamă largă de setări.

Instrumentele derivate bazate pe starea vremii au câștigat, de asemenea, atenția cercetării în cercurile academice, deoarece reprezintă o problemă unică de stabilire a prețurilor. Metoda costului de transport se bazează pe posibilitatea stocării sau deținerii activului suport. Cu toate acestea, în cazul contractelor meteorologice, activul suport nu poate fi stocat într-un mod semnificativ.

Aceste instrumente au o importanță economică deosebită deoarece permit participanților să gestioneze o formă foarte specifică de risc. În timp ce contractele futures pe starea vremii reprezintă în prezent o proporție relativ mică de tranzacționare pe piețele de instrumente financiare derivate, acesta este un sector care se confruntă cu o creștere rapidă – în special deoarece mai multe companii recunosc corelația dintre vreme și profit.