Macroeconomic Outlook – February 12

[RO]

Perspectivă de piață globală
Tensiunile comerciale dintre S.U.A.-Europa reprezintă un risc pentru piețele financiare în acest an, considerând reverberațiile globale pe care un război comercial S.U.A.- Europa ar putea să le aibă. Dintre toate arterele comerciale din lume, cea mai importantă este cea dintre Statele Unite și Europa, având în vedere că totalul vânzărilor transatlantice afiliate în străinătate au fost estimate la 5.6 trilioane de dolari în 2018, depășind cu mult alte artere comerciale ale Statelor Unite bazate pe comerț sau investiții străine directe. Cu Statele Unite impunând tarife pe mașini, în completarea celor impuse pe vinul francez, brânza italiană și alte bunuri, încercările Regatului Unit de a încheia un acord comercial cu Uniunea Europeană și Statele Unite complică lucrurile. Investitorii ar trebui să realizeze, în special în contextul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Europa, că SUA și UE reprezintă cele mai importante piețe străine ale amândurora. Economia transatlantică, rămâne un pilon important al economiei globale datorită legăturilor puternice de investiții, comerț, tehnologie, inovație și locuri de muncă. Atât timp cât cea mai mare și importantă legătură comercială bilaterală se află sub tensiunea accelerată a relației comerciale între Statele Unite și Europa, această dinamică, încă puțin înțeleasă și interpretată de piețele financiare, ar trebui urmărită atent de investitori.

Gândul săptămânii
Virusul mortal Corona, apărut în China, a adus numeroase consecințe pe piețele financiare. Investitorii nu își asumă riscuri și își retrag constant capitaluri însemnate.
De asemenea, prețul obligațiunilor a crescut, iar randamentele au scăzut. Consecințele unei astfel de epidemii sunt greu de estimat. Cert este că se creează un val de nesiguranță pe piețele financiare. Această tendință este amplificată de mass media și conduce la paranoia în rândul tuturor oamenilor.
Cel mai probabil, virusul va fi eradicat în perioada imediat următoare, în maxim câteva luni, întrucât se acordă atenție foarte mare descoperirii unui antidot. După ce va fi eradicat Coronavirusul, piața financiară va reveni la nivelul inițial, ba chiar își va continua creșterea rapidă, cu care China ne-a obișnuit.

 

[EN]

Global Market View
Escalating U.S.-Europe trade tensions represent a risk to the capital markets this year, as a looming U.S. and Europe trade war would have global reverberations. Of all the commercial arteries in the world, the most important is between the United States and Europe, as total transatlantic foreign affiliate sales were estimated at $5.6 trillion in 2018, easily outranking other U.S. arteries of commerce based on either trade or foreign direct investment. With the U.S. threatening tariffs on autos, in addition to the tariffs already levied on French wine, Italian cheese and other goods, complicating the picture are the United Kingdom’s post-Brexit attempts to broker a trading agreement with both the European Union and the United States. Investors should realize—notably against a backdrop of rising U.S.-Europe trade tensions—that the United States and the European Union remain each other’s most important foreign market in the world. The transatlantic economy, thanks to the dense inter-linkages of investment, trade, technology, innovation and jobs that bind the two sides of the North Atlantic together, remains a key pillar of the global economy. As the world’s largest and most important bilateral commercial relationship remains under considerable strain due to rising U.S.-EU trade tensions, this dynamic is not well understood or priced into the capital markets but should be watched carefully by investors.

Thought of the week
The Coronavirus came with strong consequences over financial markets. It produced a risk-off reaction. Also, global equities pulled back, bond prices continue to rise and yields are going down. It’s hard to estimate the impact of an epidemy. Therefore, they introduce uncertainty for the financial markets. This trend is amplified by mass-media, which creates paranoia. Most likely, the latest virus outbreak will be contained in the coming months, because of the efforts made in this direction. After eradication, China economy will continue to rise, as it always does.

 

Autori: Melisa Menagi, Cristian Tămîrşi